Een Total Talent Acquisition (of Total Talent Management) aanpak: het integreren van de werving en selectie van vast én tijdelijk personeel. Het klinkt zo logisch. We hebben het er al jaren over, maar toch komt het in de praktijk nog maar mondjesmaat van de grond. Desondanks zijn er voldoende voorbeelden van organisaties die Total Talent Acquisition écht in de praktijk brengen.

Tijdens de Webinar Week van ZiPconomy en Werf& (vrijdag 18 februari) zal onze eigen Guido de Regt, Head of Total Talent Management binnen Sterksen, de grootste valkuilen en belangrijke tips delen voor een Total Talent Acquisition aanpak. Via deze link kun je je hiervoor aanmelden!

Hoe begin je met een TTA aanpak?

Ook Alexander Crépin schreef eerder in dit artikel op ZiPconomy al over kennis maken met Total Talent Acquisition. De stap naar een volledig ingericht TTA proces is natuurlijk enorm groot, de tip van Crépin is dan ook om klein te beginnen: “Start met een proeftuin in plaats van een direct perfect opgezette ‘one-stop-TTA-shop’. Dit kan aan de hand van slechts twee stappen:

  1. Begin met alle aanvragen op één centrale plek in behandeling te nemen. Dit zou je de TTA Desk kunnen noemen of het Instroom Service Punt (ISP).
  2. Ga vervolgens, in lijn met het Agile gedachtegoed, lerend met elkaar, multidisciplinair aan de slag. Dat biedt de mogelijkheid om pragmatisch resultaatgericht te werken en zo kan de expertise van alle stakeholders stap voor stap benut worden om de beoogde TTA-winst te behalen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst binnen een bepaalde afdeling en/of met een bepaald type rollen aan de slag te gaan. Kijk met elkaar hoe de twee instroomsporen ingericht kunnen worden om de positie klantgericht, efficiënt en effectief in te vullen.

Op de hier geschetste manier kunnen bestaande ‘best practices’ van recruitment en externe inhuur veel makkelijker samengebracht worden. Ook kan zonder een al te groot risico worden ervaren op welke wijze TTA het beste ingevuld kan worden om de instroom van talent te optimaliseren. Het voorkomt ook dat er direct in systemen en tools geïnvesteerd moeten worden, bijvoorbeeld voor integraties of de overstap naar een nieuwe oplossing die TTA beter ondersteunt. Dat zijn trajecten waar beter pas mee gestart kan worden als er een goed beeld is van de operationele implicaties van TTA.

 

Contact

Meer weten over de Sterksen aanpak van Total Talent Acquisition (ook wel Total Talent Management)? Je leest het hier.. Ook kun je contact opnemen met Erik Hollander.