Deze week bracht HeadFirst Group, waar Sterksen onderdeel van is, de eerste Talent Monitor (Q1) van 2022 uit. Veel plannen van het vorige kabinet met betrekking tot het ‘zzp vraagstuk’ zijn om diverse redenen niet van de grond gekomen. Sindsdien is het voor de markt en zzp’ers onduidelijk waar je als ondernemer aan moet voldoen en welke kant het beleid opgaat. Deze onduidelijkheid en onrust over de wet- en regelgeving zorgt voor terughoudendheid bij opdrachtgevers en vraaguitval naar zzp’ers.

Wij vinden dat uitbuiting op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan met passende maatregelen, waarbij tegelijkertijd niet voorbij mag worden gegaan aan de grote groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in alle vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over het eigen werk. Met de inzichten in dit rapport hopen we daar een nieuwe bijdrage aan te leveren.

Er wordt vooral ingezoomd op de groep zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager. Welke beroepsgroepen zijn hierin onder- of oververtegenwoordigd? Is er uitzicht op een hoger tarief, omdat veel vraag is naar dit type arbeid? En hoe kenmerken zij zich op het gebied van arbeidsmarktactiviteit? Maar ook de zzp’ers tussen €36,- en €70,- en €70,- of hoger komen aan bod in het rapport, zodat de verschillen met de groep zzp’ers met de laagste tarieven goed duidelijk wordt.

De belangrijkste constateringen

  • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager werken met name als huishoudelijke hulp en schoonmaker, kelner en barpersoneel of kinderverzorger en onderwijsassistent.
  • Vooral de beroepsgroepen kinderverzorgers en onderwijsassistenten en huishoudelijke hulpen en schoonmakers lijken op basis van het uurtarief en het uitzicht op tariefstijging de hulpbehoevende doelgroepen te zijn.
  • Vakspecialisten op het gebied van sport en fitness en auteurs, journalisten en taalkundigen vind je grotendeels in de tariefgroep €36,- tot €70,-.
  • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger zijn oververtegenwoordigd in beroepsgroepen als juristen, software- en applicatieontwikkelaars en –analisten en artsen.
  • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn met 28% iets meer actief op zoek zijn naar een (nieuwe) opdracht dan zzp’ers van de andere twee tariefgroepen. Het deel dat niet actief op zoek is, maar de markt wel in de gaten houdt, is met 49% juist kleiner dan de andere twee tariefgroepen.
  • Zzp’ers met een lager uurtarief eerder bereid (weer) in loondienst te gaan (18%). Voor zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger ligt dat percentage iets lager, namelijk op 16%. Voor zzp’ers met een uurtarief tussen de €36,- en €70,- stokt het bij 11%.
  • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger worden het vaakst benaderd door opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. De sourcingsdruk, het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd, is bij hen 67%. Voor zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager is dat 63% en voor zzp’ers met een tussenliggende uurtarief 61%.
  • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn minder bereid ver te reizen voor een opdracht. De helft van de zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger is bereid langer dan een uur te reizen, terwijl dat bij zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager op 37% ligt.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download het rapport dan hier.

Over de Talent Monitor

De bevindingen met betrekking tot de Talent Monitor zijn – naast data van het CBS en UWV – gebaseerd op de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group, bestaande uit een zorgvuldig opgebouwd netwerk van zelfstandig professionals en leveranciers van professionals. Elk kwartaal worden op basis van deze data unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s gedeeld.