Het eerste kwartaal van 2016 zit erop en kenmerkt zich door een verdere groei in de vraag naar schaarse IT professionals op alle ervaringsniveaus. In de 14 jaar dat Sterksen actief is in de Nederlandse IT recruitment markt, was de disbalans tussen vraag en aanbod nog niet eerder zo groot, met name op domeinen als software- en web development. En dat leidt bij veel organisaties tot serieuze problemen.

Zwaartepunt in de vraag die wij zien is de groep van junior/ medior IT professionals met een jaar of 5 werkervaring. Deze doelgroep is momenteel relatief klein omdat de traditionele kweekvijvers van de IT markt – de consulting partijen zoals Capgemini, Atos, CGI etc. – tijdens de crisis veel minder junioren hebben opgeleid. Pas sinds een jaar of twee liggen deze organisaties weer op stoom met het opleiden van schoolverlaters. In diezelfde periode zijn grote groepen ‘oudere’ werknemers door reorganisaties buiten de boot gevallen, en deze komen nu vaak relatief moeilijk weer aan een nieuwe baan. Een wrange situatie voor deze groep, die rond 2007 nog een gouden toekomst tegemoet leek te gaan.

Een gevolg van de enorm scheve verhouding tussen vraag en aanbod, is dat de gewilde, relatief jonge IT’ers die in de markt zijn voor een nieuwe uitdaging, weer de beschikking hebben over meerdere opties om uit te kiezen. Daar waar kandidaten in de periode 2012-2014 meestal slechts één aanbieding tegelijk hadden, kunnen kandidaten momenteel gemiddeld kiezen uit twee of drie aanbiedingen, met alle prijsopdrijvende gevolgen van dien.

Dat heeft ook zijn effect op het percentage aanbiedingen dat wordt geaccepteerd. In 2014 en 2015 werd gemiddeld 85% van de aanbiedingen van kandidaten die via Sterksen in proces waren, daadwerkelijk geaccepteerd. In het eerste kwartaal van 2016 is dit teruggezakt naar zo’n 70%. Hoe zich dit in de rest van 2016 zal ontwikkelen is de vraag, het betekent echter wel dat hiring managers zich moeten realiseren dat ze zich niet rijk moeten rekenen totdat de inkt van de handtekening op het arbeidscontract droog is.