Ondanks dat de markt draait, is van enige ontspanning of serieuze afname van schaarste op de ICT arbeidsmarkt geen sprake. Dit blijkt uit de laatste Talent Monitor van 2023. De vraag blijft groter dan het aanbod en met alle verdere digitalisering, automatisering en AI-ontwikkelingen is van een afnemende vraag voorlopig nog geen sprake. AI kan ook voor de nodige verschuivingen en vervangingen binnen het vakgebied gaan zorgen op de middellange termijn van het vakgebied.

Deze Talent Monitor richt zich specifiek op ICT’ers en geeft inzicht in verschillende aspecten van de arbeidsmarkt. Zoals ontwikkeling van vacatures/opdrachten, arbeidsmarktactiviteit, baanwisselingen, sourcingsdruk, pullfactoren, arbeidsvoorwaarden, de meest gewenste werkgever, de meest gevraagde en snelst groeiende ICT-vaardigheden en informatie over tarieven. Ontzettend veel interessante datapunten dus, waaronder de volgende:

  • Het vakgebied I(C)T blijft doorgroeien. Dit is de verwachting op basis van eerdere groei uit en verdere ontwikkeling op gebied van automatisering, digitalisering, robotisering en AI. Een groei die in het afgelopen jaar volledig toe te schrijven is aan het toenemende aantal zzp’ers.
  • IT en vergrijzing zijn geen issue binnen ICT’ers of de IT sector. Wel legacy systemen en skills. Des te belangrijk om goed op de hoogte te zijn van met name de snelst groeiende ICT-vaardigheden bij bureaus en werkgevers.
  • De schaarste is gigantisch en de wervingshaalbaarheid is en blijft de komende jaren zeer lastig. De doelgroep is vooral latent, wat duidt op een grotere wervingscomplexiteit en een duurzaam andere wervingsstrategie impliceert.
  • Met name de interne mobiliteit en retentie is een lastig fenomeen voor ICT’ers. Vanwege de hoge mate van specialisatie is intern doorgroeien of andere rollen vervullen lastig. Vaak is daarom een vervolgstap naar buiten meer logisch.
  • Wel nemen steeds meer IT’ers regie in eigen hand door zelf te zoeken naar een interessante werkgever/opdrachtgever of laten dit door hun bureau/accountmanager dit doen. Talent managers en talentpools zijn de succesformules voor vast en flex.

ICT’ers nemen weer de lead in waar de arbeidsmarkt heen beweegt. En die beweging zou er zomaar een kunnen zijn van verdere professionalisering en minder uitwassen. Benieuwd naar alle data en inzichten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor

Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Sterksen onderdeel van is, stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.