Sterksen en RDW tackelen de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt

Met de huidige krapte is het voor organisaties belangrijk een om een duidelijke positie te verkrijgen op de arbeidsmarkt en zo geschikt nieuw talent aan te trekken. De RDW lanceerde daarom twee jaar geleden een nieuwe arbeidsmarktstrategie. Kort daarna startte ook de samenwerking tussen Sterksen en de RDW. We spraken met Fabian Nellestijn en Martine Oorburg-Norder van de RDW over deze opdracht.

Fabian, HR Beleidsadviseur arbeidsmarktstrategie, gaat van start: “Er gaat veel tijd in zitten om je als aantrekkelijke werkgever op de markt te profileren. Daarbij blijven er ook altijd lastig te vervullen vacatures, wat ook bij het data- en informatiesegment vaak het geval is. De RDW heeft zijn externe werving en selectie Europees aanbesteed. Bij onze selectie voor vacatures op het gebied van data, informatieverwerking, klantcontact en ‘business ICT’ viel de keuze op Sterksen, vanwege de beste aansluiting op onze gunningscriteria. We keken onder andere naar relevante ervaring in dit segment en de effectiviteit van het werving- en selectieproces.”

Recruiter Martine vult aan: “De werkwijze van Sterksen bevalt ons goed. Op het moment dat wij een vacature hebben passend bij bovenstaande vakgebieden, gaan we in gesprek over de inhoud van de functie en het gewenste profiel. In anderhalf jaar tijd hebben we al 9 vacatures via Sterksen kunnen invullen. Het contact verloopt soepel, met snelle bereikbaarheid en proactieve betrokkenheid. We bekijken samen wat nodig is om tot resultaat te komen en het is prettig dat Sterksen zo transparant is over de mogelijkheden, onderbouwd met cijfers.”

Groeiende uitdagingen

De RDW is zo’n organisatie waarvan veel mensen de naam wel kennen, maar niet precies weten wat ze doen. “Met onze nieuwe arbeidsmarktstrategie laten we beter zien wat we doen als RDW en hoe onze medewerkers dagelijks een impact maken op veiligheid en duurzaamheid in de mobiliteit.” vertelt Fabian.

Martine vervolgt: “Sinds afgelopen zomer zien we dat het aantal sollicitaties per vacature oploopt. Toch zien we de krapte op de arbeidsmarkt op korte termijn niet veranderen. Als overheidsorganisaties staan we voor uitdagingen op het gebied van digitalisering en informatievoorziening. De vraag naar specialisten op dit gebied neemt nog steeds toe. Daarom zetten we alle zeilen bij om onze vacatures te kunnen vervullen. Hierin sparren Sterksen en de RDW regelmatig om zo tot het best mogelijke resultaat te komen. De recruiters bij Sterksen zijn eerlijk en transparant naar de kandidaten toe over de werkwijze bij de RDW, om zo tot het beste resultaat te komen.

Inzet op retentie en maatschappelijke betekenis

Fabian benadrukt dat de focus niet alleen ligt op de werving. “We investeren ook veel in behoud en ontwikkeling van onze medewerkers. We willen een inclusieve organisatie zijn met een grote verscheidenheid aan medewerkers en vinden het belangrijk dat onze medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen in de organisatie. Iedereen is welkom en wordt gerespecteerd. Gemiddeld werken onze mensen hier zo’n 17 jaar en we dragen graag bij aan hun groei, onder andere met een persoonlijk opleidingsbudget, interne stages en functiespecifieke leerlijnen.”

Martine benadrukt ook de maatschappelijke betrokkenheid van werken bij de RDW: “De mobiliteitswereld staat nooit stil en in de continue ontwikkeling is de RDW een belangrijk onderdeel. Waar je ook werkt in onze organisatie, je hebt impact op de veiligheid en je draagt bij aan de mobiliteit van morgen. We merken dat de huidige generatie gemotiveerd wordt door deze maatschappelijke impact. Wij zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, bevorderen duurzaamheid, houden toezicht op diverse onderdelen en hebben tal van productieprocessen die we uitvoeren.”

Over RDW

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen, met jarenlange ervaring. Om veilige en duurzame mobiliteit mogelijk te maken, komt heel wat kijken op organisatorisch, technisch, juridisch en ICT-gebied. We zijn bij Sterksen trots om zo’n grote organisatie als de RDW te mogen ondersteunen met hun vacaturevervulling. Heeft jouw organisatie ook lastig vervulbare vacatures? Neem dan contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.