In het derde kwartaal van 2016 hebben fors meer IT professionals die door Sterksen werden benaderd, ook daadwerkelijk een baan bij een nieuwe werkgever geaccepteerd in vergelijking met eerdere kwartalen dit jaar. Daarmee laat 2016 een trend zien die indruist tegen het gevoel dat er steeds meer vacatures zijn om uit te kiezen. Is het banenfeest voor IT’ers op zijn hoogtepunt gekomen?

In het eerste kwartaal van 2016 heeft 1 op de 110 professionals waarmee Sterksen in contact was, uiteindelijk een nieuwe baan geaccepteerd bij een nieuwe werkgever. In het tweede kwartaal steeg dit aantal reeds tot 1 op de 85 en in het derde kwartaal tot 1 op de 50. De interessante conclusie is dat in het afgelopen kwartaal ruim 2 keer zoveel kandidaten een nieuwe baan hebben geaccepteerd in vergelijking met Q1 van 2016, wat tevens ondersteund wordt door het hoge percentage aanbiedingen dat werd geaccepteerd in het laatste kwartaal (ruim 92%).

Daarmee wordt mogelijk een trend zichtbaar die duidt op het inzakken van het aantal opties waaruit IT professionals kunnen kiezen, en dus mogelijk op het afkoelen van de arbeidsmarkt binnen het IT domein. Bij eerdere luwtes in de markt in 2009 en 2012 was ook een vergelijkbare tendens zichtbaar waarbij het aantal kandidaten dat een nieuwe baan accepteerde kort voor het inzakken van de markt naar een hoogtepunt steeg. Op korte termijn gunstig voor de arbeidsbemiddelaars, op lange tijd een mogelijk aankondiging van mindere tijden?

De eerste signalen dat de arbeidsmarkt afkoelt werden overigens aan het eind van de zomer ook al zichtbaar in het minder snel binnenkomen van nieuwe opdrachten. Of deze trend zich zal doorzetten of dat het hier een tijdelijk effect betreft zal het vierde kwartaal moeten uitwijzen.