Sterksen staat achter Everyday Heroes

2022, een bewogen jaar voor velen met zowel onzekere als feestelijke momenten zoals de toenemende vrijheid om te doen wat we willen. Gelukkig konden wij dit jaar ook weer fysiek samenkomen, met elkaar én onze klanten, om successen te vieren en samenwerkingen uit te breiden. Nu het einde van het jaar in zicht is, nemen wij graag een moment om jou als gewaardeerde relatie te bedanken. Deze periode staat vaak in het teken van vrijgevigheid en wij helpen graag de mensen die een steuntje in de rug verdienen. Daarom willen dit jaar wederom onze dank uitdrukken in de vorm van een gebaar. Namens onze relaties én Sterksen doen wij een schenking aan ‘Everyday Heroes’, een organisatie die mensen helpt met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werk mogelijk maken voor iedereen die wíl en kán werken, dat is de missie van Everyday Heroes. Dit doen zij door de laatste stap naar een baan te betalen. Zeker in deze onzekere tijden vinden wij het erg belangrijk dat iedereen deze kans krijgt. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat probleemloos aan het werk gaan niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom waarderen wij het werk van Everyday Heroes enorm. Door de aanschaf van een zogeheten Impactpakket wordt werk mogelijk gemaakt en kan Everyday Heroes dit mooie initiatief voortzetten. Dit kan voor veel mensen het verschil maken!

Everyday Heroes sluit goed aan bij waar wij als Sterksen voor staan, dagelijks mensen helpen aan een (nieuwe) baan. Toch blijven er mensen die extra hulp nodig hebben. Door Everyday Heroes dit jaar te steunen, kunnen wij nu ook echt iets voor hen betekenen.

Mocht je als organisatie ook een steentje bij willen dragen, kun je dat via de website van Everyday Heroes regelen. Wij kijken uit naar de impact die wij met de bijdrage, samen met onze relaties, kunnen maken!