Werkgelegenheid blijft stijgen.

Dat is wat het CBS ons melde. Dat betekent eveneens dat de werkloosheid daarmee is gedaald. Van 6,5% naar 6,3%. Onderliggend meldt het CBS dat de toename (groei) voornamelijk voor rekening komt van “Werknemers” want het aantal “Zelfstandige” nam juist iets af.  Deze groei wordt dan vervolgens vooral toegewezen aan een stevige toename van het aantal uitzendkrachten.  Zouden Opdrachtgevers wellicht de Zelfstandig Professionals actief doorverwijzen richting Payroll organisaties, als voorbereiding op de aanstaande DBA ingangsdatum. Stijgen daarom de uitzenduren? We zullen het later horen. Wel is zeker dat er nu negen kwartalen sprake is van banengroei. Dat is natuurlijk prachtig, na alle belabberde verhalen die we konden lezen in voorgaande jaren.

Maar blijft het perspectief zo rooskleurig, blijft de vraag groeien ? Dit is altijd een onderwerp van ieder gesprek met onze partner Geert Jan Waasdorp van arbeidsmarkt onderzoeksbureau Intelligence Group. De vraag naar hoger opgeleide ICT’ers is in ieder geval iets gedaald tussen Q2 2015 / Q2 2016.  We tellen dan de vacature aantallen. De gehele arbeidsmarkt vraag geeft nog groei, maar die is slechts enkele procentpunten. Geen reden voor het voorspellen van een marktverandering maar we wachten toch met interesse de resultaten aan het einde van het derde kwartaal af om te kunnen beoordelen of de trend zich breekt.