Rivas zorggroep

Met succes heb ik Sterksen, en met name Angelique Vierhout, enkele keren ingeschakeld om moeilijk vervulbare vacatures toch ingevuld te krijgen. Zeker in een periode dat de economie in Nederland weer aantrekt en de banen voor hoogwaardige ICT professionals voor het opscheppen liggen, is Sterksen c.q. Angelique er in geslaagd mij een aantal keer uit de brand te helpen door goede, voor de Zorgsector gemotiveerdere ICT medewerkers te recruteren. De samenwerking is daarbij uitermate positief, prettig, professioneel en snel.

Gerbrand Landman

Interim ICT manager bij ziekenhuizen
Rivas zorggroep

Meer informatie

Gerbrand Landman