Lamb Weston Meijer

Lamb Weston Meijer bedient als producent van innovatieve, high end aardappel-producten, de internationale markt in ruim 100 landen. Met diverse productielocaties in Europa en ruim 6.000 medewerkers global waarvan 1.300 in Europa, behoort Lamb Weston Meijer tot de top drie in de markt.

Lamb Weston Meijer is momenteel volop in beweging. De IT afdeling wordt geprofessionaliseerd en in een plan-build-run organisatie vormgegeven, met een duidelijke SAP strategie en daarvan afgeleide roadmap. Deze ontwikkeling is ingezet vanuit de ambitie van de organisatie om een flinke groei door te maken, welk moet worden gefaciliteerd door IT. Een professionele IT-organisatie met een sterke business alignement is hiervoor onontbeerlijk, zodat IT geen beperkende factor is voor de groei maar juist de weg kan leiden. Daarbij horen uiteraard professionals die hierbij kunnen ondersteunen.

Sterksen heeft de afgelopen periode in samenspraak met Lamb Weston Meijer enkele cruciale posities vervuld, zowel op Business Process level als Senior Management.

“IT is een uitermate belangrijke enabler van de groei van onze business. Verdere professionalisering van de IT organisatie is dan ook onontbeerlijk. Sterksen heeft ons met succes geholpen in onze zoektocht naar de juiste kandidaten voor enkele cruciale posities die de omvorming van de organisatie verder gestalte kunnen geven.”

Peter van de Wouwe, CFO Lamb Weston Meijer

Lamb Weston Meijer
Meer informatie
Lamb Weston Meijer

Peter van de Wouwe