EDSN kiest Sterksen als recruitment partner

EDSNBreda, 1 april 2016 – EDSN heeft Sterksen als recruitment partner geselecteerd om de personele groeidoelstellingen op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen.
Energie Data Services Nederland (EDSN) initieert, realiseert en faciliteert verbeteringen in de vrije energiemarkt. Sinds het ontstaan van de vrije energiemarkt, waarbij consumenten en bedrijven van energieleverancier kunnen wisselen, is er steeds meer vraag naar systemen die deze wisselingen faciliteren en verbeteren. EDSN beheert daarbij een aantal centrale systemen en ondersteunt het berichtenverkeer tussen de verschillende marktpartijen.
Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen in de energiemarkt, voorziet EDSN de komende jaren te groeien en meer complexe projecten op zich te nemen.